Regulamin przekazywania darowizn

 

1. Niniejszym regulamin określa zasady przekazywania przez podmioty korzystające ze strony fundacjawsercumatki.pl darowizn pieniężnych (dalej „Darowizny”) na rzecz Fundacji „W Sercu Matki” z siedzibą w Warszawie ul.Przy Bażantarni 3,02-793 Warszawa, KRS 0000791458 NIP 9512486140 REGON 383672487, (dalej „Fundacja”).

2. Darowizny przekazywane za pośrednictwem strony fundacjawsercumatki.pl, są obsługiwane przez operatora serwisu Przelewy24 – Spółkę PayPro z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Widla, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935 NIP 7792369887, (dalej „Operator”).

3. Darowiznę może przekazać na rzecz Fundacji osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna (dalej „Darczyńcy”).

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w całości, bezpłatnie na stronie fundacjawsercumatki.pl.

5. Darczyńca przekazując Darowiznę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, akceptuje jego warunki.

6. Darowizny przekazane na rzecz Fundacji są wykorzystywane na działania statutowe Fundacji.

7. Darowiznę można dokonać wchodząc na stronę fundacjawsercumatki.pl, wpisując w zakładce „Wpłać darowiznę” kwotę darowizny, a następnie klikając „wpłać darowiznę”. Po kliknięciu należy postępować zgodnie z komunikatami zamieszczonymi przez Operatora.

8. Darowiznę można także wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej na konto Fundacji wskazane na stronie fundacjawsercumatki.pl w zakładce „Wesprzyj nas”.

9. Darowizny przekazane zgodnie z niniejszym Regulaminem są chronione według oświadczenia Operatora zgodnie ze standardami Payment Card Industry Data Security Standard version 3.2.1.

10. W przypadku problemów z przekazaniem Darowizny, należy skontaktować się z Fundacją, wysyłając formularz kontaktowy znajdujący się na stronie fundacjawsercumatki.pl w zakładce „Wpłać darowiznę” lub wysyłając maila na adres info@fundacjawsercumatki.pl

11. W przypadku problemów z realizacją Darowizny przez Operatora, Darczyńca ma prawo złożyć reklamację w trybie określonym na stronie przelewy24.pl/reklamacje.

12. Darczyńca ma prawo, w uzasadnionych przypadkach do złożenia reklamacji lub do żądania zwrotu darowizny w terminie 5 dni od dnia jej wpłacenia. W tym celu należy wysłać mail na adres info@fundacjawsercumatki.pl wpisując w temacie maila „Reklamacja”.

13. Fundacja rozpatrzy otrzymaną Reklamację w terminie 30 od dnia jej otrzymania, w trybie opisanym w pkt 12.

14. W przypadku uznania reklamacji przez Fundację, zwrot Darowizny po potrąceniu kosztów Operatora i kosztów przelewu, nastąpi w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, na rachunek, z którego Darowizna została przekazana.

15. Fundacja ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.

Loading