O nas

Fundacja „W Sercu Matki” pielęgnuje dobro innych i wspomaga rozwijanie talentów, tworząc harmonię i szczęście dla wszystkich. To pełnia, w której działanie jednego przyczynia się do dobrostanu drugiego.

Fundacja „W Sercu Matki”

Serce Matki to serce, które o wszystko się troszczy, które wszystko rejestruje, w którym jest pragnienie, by każdy, kto się w nim znajdzie, poczuł się otoczony opieką, a przez to szczęśliwy. Jednocześnie w Sercu Matki jest świadomość, że drogą do szczęścia jest rozwój talentów, którymi każdy z nas jest obdarowany.

Talent to nie tylko zdolności artystyczne, wybitny umysł matematyczny czy sprawność językowa. Talentem może być zamiłowanie do przyrody, staranność w sprzątaniu lub podejmowanie ze spokojem trudnych wyzwań.

Jeśli robimy to, do czego mamy umiejętności, co sprawia nam radość, stajemy na drodze do pełni życia. A czym jest ta pełnia? Wykorzystaniem naszych talentów, robieniem tego, do czego zostaliśmy stworzeni najlepiej, jak potrafimy. W ten sposób osiągamy prawdziwe szczęście, ale też swoim działaniem ubogacamy innych ludzi i przyczyniamy się do ich rozwoju i szczęścia. Pełnia jednego, prowadzi do pełni drugiego i w ten sposób dopełnia się wszystko. Do takiej pełni chcemy doprowadzić wszystkich, którzy zapukają do naszej Fundacji.

O Fundacji

Fundacja „W Sercu Matki” działa od 2019 r., jej głównym celem jest pomoc w dochodzeniu do pełni życia, a także rozpoznawaniu barier stojących na przeszkodzie do rozwijania talentów i ich usuwaniu. Przez podejmowane aktywności Fundacja stara się również zapobiegać marnowaniu talentów, co jest powszechną, choć często nieuświadomioną przyczyną frustracji współczesnego człowieka – żyjącego w niespotykanym dotąd w historii dobrobycie, a jednak pogrążonego w depresji i poczuciu braku sensu życia.

Podstawą działania Fundacji w cyklu roku szkolnego jest projekt „8 talentów”, w ramach którego przyglądamy się 8 talentom wyodrębnionym przez prof. Howarda Gardnera: muzycznemu, językowemu, wizualno-przestrzennemu, interpersonalnemu, przyrodniczemu, matematyczno-logicznemu, ruchowemu oraz intrapersonalnemu. Zachęcamy przy tym do świadomego rozwijania tych talentów w sobie oraz stwarzania w rodzinach przestrzeni do ich odkrywania i rozwoju wśród wszystkich członków rodziny oraz dzielenia się nimi. 

Istotnym elementem naszej działalności jest organizacja wydarzeń wspierających rozwój, dobrą organizację własnych działań oraz poprawę jakości życia. Najważniejsze projekty w tym zakresie to kurs i warsztaty „Matko! Zorganizuj się!”, kurs „Mama wraca do pracy”, kurs „Jak żyć prościej?”. W 2021 roku ukazała się książka „Jakość życia – na co masz wpływ”, stanowiąca ważne przedsięwzięcie popularyzujące zdobycze 13 różnych dziedzin nauki.

Naszym flagowym projektem jest organizacja cyklicznych koncertów umożliwiających prezentację talentów, a przez to tworzących przestrzeń do odkrywania, rozwoju i dzielenia się talentami. Nasze koncerty realizujemy dwa razy w roku. Tworzą one przestrzeń do wymiany doświadczeń odnoszących się do rozwoju każdego z talentów, byśmy mogli się wzajemnie inspirować i motywować, a także łączyć siły w przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz odkrywania i pomnażania talentów. 

W ramach naszej działalności prowadzimy także różnego rodzaju zajęcia warsztatowe jak rytmika, kreatywne zajęcia plastyczne, przyrodnicze, czy ruchowe. Staramy się podejmować inicjatywy mające na celu łączenie ludzi przez organizację różnego rodzaju spotkań, programów partnerskich oraz współpracę na wielu płaszczyznach. Zapraszamy do współpracy, wspólnego odkrywania i rozwijania talentów!

Dlaczego drzewo?

 

Drzewo, będące znakiem rozpoznawczym Fundacji, odnosi się do Księgi Psalmów Starego Testamentu, a konkretnie do Psalmu 1., gdzie mowa o człowieku szczęśliwym, przyrównanym do drzewa rosnącego nad płynącą wodą, którego liście nie więdną, a które wydaje owoc we właściwym czasie.

Rozłożyste, zdrowe drzewa, rosnące na terenach obecnego Izraela, były wówczas i pozostają do dziś niezwykle cennym zjawiskiem przyrody, symbolizującym obfitość w różnych wymiarach. Z jednej strony, obfitość ta wynika z czerpania z tego, czego przyroda dostarcza roślinności, a co niezbędne do jej wzrostu: słońca, wody, żyznej gleby, słowem dobrych warunków naturalnych. Z drugiej strony, obfitość jako hojność w obdarowywaniu innych owocami swego własnego wzrostu: cieniem, dającym wytchnienie podróżnym, zmęczonym spiekotą i szukającym schronienia przed żarem, a także soczystymi owocami, gaszącymi pragnienie i zaspokającymi głód.

Wierzymy, że przeznaczeniem każdego z nas jest przeistoczenie się w takie właśnie drzewo, to znaczy w człowieka pełnego bogactwa wewnętrznego dzięki wzrastaniu we właściwym miejscu, zapewniającym mu wszystko, co potrzebne do owocnego życia. Jednocześnie, życie w obfitości zobowiązuje do dzielenia się swoimi owocami – inaczej trudno mówić o pełni. Jeśli owocu lub cienia nie podarujemy nikomu, zostaną zmarnowane. Podobnie jest z naszymi talentami: kiedy już odkryjemy je w sobie, warto zadbać o odpowiednie warunki dla ich rozwoju i podzielić się nimi z innymi. Pisząc wiersze do szuflady czy śpiewając tylko dla siebie, nigdy nie doświadczymy przenikającej do szpiku kości radości, której dane nam będzie doświadczyć, gdy nauczymy się dzielić swoimi owocami, gdy pozwolimy, by ktoś mógł dostrzec i docenić piękno i dobro, w powstaniu którego mieliśmy swój udział.

Napisz do nas!

Chciałbyś zadać pytanie odnośnie jednego z projektów, albo może masz pomysł jak wspomóc działania Fundacji? Skontaktuj się z nami!

6 + 10 =

Loading