Marzec miesiącem talentu intrapersonalnego!

6 mar 2023

W marcu jak co roku przeżywamy czas Wielkiego Postu, czas zatrzymania i pogłębionej refleksji wewnętrznej. W naszym fundacyjnym projekcie 8 Talentów w tym miesiącu będziemy zgłębiać różne aspekty talentu intrapersonalnego, który pozwala zrozumieć samych siebie, nasze myśli, emocje, uczucia, przeżycia i doświadczenia. 


Jak rozpoznać, że ktoś ma ponadprzeciętny talent intrapersonalny?

Osoby wykazujące się ponadprzeciętnym talentem intrapersonalnym, są często uważnymi obserwatorami otoczenia. Jako małe dzieci potrafią zająć się sobą zamiast  nieustannie szukać towarzystwa. Z większą łatwością podejmują pracę nad sobą i konsekwentnie realizują podjęte postanowienia. Innym mogą się wydawać skryte, nieśmiałe, a w skrajnych przypadkach nietowarzyskie, ponieważ lubią samotność. Chętnie przelewają swoje myśli na papier, pisząc pamiętniki albo wiersze. Osoby obdarzone dodatkowo talentem muzycznym czy wizualno-przestrzennym, wyrażają siebie, swoje emocje czy przemyślenia w muzyce lub sztukach plastycznych.

Osoby o ponadprzeciętnie rozwiniętym talencie intrapersonalnym często określane są mianem „mądrych życiowo”, jako że ich naturalna skłonność do wyciągania wniosków ze świadomej obserwacji siebie i otoczenia pozwala im na budowanie prawdziwej, czy wręcz uniwersalnej i ponadczasowej mądrości. Mądrość tę należy przeciwstawić współczesnemu dążeniu do poszerzenia wiedzy i zbierania informacji, bez zastanawiania się nad tym, co się robi, czemu to służy, to jest bez rozumowej refleksji, pozwalającej na krytyczną ocenę tego, o czym się słyszy, co się widzi, czego się dowiaduje.

Osoby wykazujące się ponadprzeciętnym talentem intrapersonalnym podejmują pracę psychologów, psychoterapeutów, mediatorów, ale też filozofów, pisarzy, poetów, artystów plastyków czy muzyków. Talent ten przydaje się również bardzo rodzicom, wychowawcom oraz wszelkiej maści nauczycielom, a także liderom i osobom pełniącym funkcje kierownicze – ponieważ umiejętność zrozumienia siebie i drugiego człowieka sprzyja nawiązywaniu dobrych, trwałych relacji. Większość duchownych również odznacza się dobrze rozwiniętym talentem intrapersonalnym, którego wymaga prowadzenie rekolekcji, kierownictwo duchowe i inne posługi kapłanów.

Jak chcemy wspierać rozwój talentu intrapersonalnego w marcu?

Zapraszamy do udziału w:

  • kursie dla mam i córek pt. “Jak wyglądać dobrze niezależnie od sylwetki”, który pomoże nam nauczyć się wyrażać piękno, jakim jesteśmy obdarowane także na zewnątrz. Kurs odbędzie się dnia 11 marca o  godzinie 14.30, w sali nr LO przy budynku kościoła bł. Władysława z Gielniowa – więcej informacji w formularzu zapisów: https://forms.gle/vxpRtubndM74oibs9.
  • webinarach:
  1. 15 marca o godzinie 18.30 – webinar Matyldy Przybylskiej, psychologa na temat pracy ze swoimi emocjami z wykorzystaniem dramy. 
  2. 22 marca o godzinie 18.30 – webinar Katarzyny Sarrazin, managera i coacha medycyny funkcjonalnej pt „Jak to co (konsumu-)jemy wpływa na naszą emocjonalność”
  3. 29 marca o godzinie 18:30 – webinar Kamili Szymańskiej, coacha “O odkrywaniu talentów z wykorzystaniem narzędzi takich jak test Gallupa czy Via” 
  • przesyłania krótkich tekstów/ artykułów dotyczących odkrywania i rozwoju talentu intrapersonalnego;
  • rekomendowania książek, warsztatów i rekolekcji, które sprzyjają rozwojowi talentu intrapersonlanego;

Z góry dziękujemy za każdy wkład – materialny i modlitewny – w nasze marcowe dzieło odkrywania i rozwijania talentu intrapersonalnego.

Wielu z nas obawia się zaglądać do własnego wnętrza, szukać ciszy, w której można wiele usłyszeć o sobie, ale też o innych. To, co usłyszymy, może przerazić, bo na przykład uświadomimy sobie, że droga, którą podążamy nie jest nasza, ale tych, którzy starali się na nas wpływać – rodziców, dziadków, przełożonych, znajomych. Jednak poznawanie samego siebie pomaga odkrywać nasze powołanie, pracować nad sobą, a w konsekwencji także dochodzić do pełni życia. Warto stale rozwijać samoświadomość, by lepiej rozumieć siebie, ale też innych. Tylko wtedy będziemy w stanie zapobiegać mniejszym i większym konfliktom, a sprzyjać temu, co ludzi umacnia i jednoczy. Bez przyglądania się swojemu wnętrzu oraz podejmowania refleksji dochodzi do wielu nieszczęść – kryzysów, konfliktów, depresji… a także wojen. 

Życzymy Wszystkim owocnego czasu i otwartości na to, by dzielić się z innymi talentem intrapersonalnym oraz własnymi doświadczeniami w jego rozwijaniu u siebie i innych! 


Więcej o Projekcie 8 Talentów:

Loading