Ruszyła 2. edycja Projektu 8 Talentów!

3 paź 2022

Rozpoczęliśmy kolejną edycję Projektu 8 Talentów.
Celem Projektu jest wsparcie wszystkich zainteresowanych w obszarze rozwoju talentów, w ich odkrywaniu i rozwijaniu. Każdy miesiąc, począwszy od października, poświęcony będzie innemu talentowi.

Dlaczego 8 talentów?

Osiem talentów, którym chcemy się przyjrzeć, zostało wyodrębnionych na podstawie klasyfikacji zaproponowanej przez Howarda Gardnera. W książce pt. Inteligencje wielorakie, profesor H. Gardner stwierdził, że każdy z nas dysponuje 8 rodzajami talentów; rozwijamy je jednak w różnym stopniu.
Przeciętny człowiek ma zwykle ponadprzeciętnie rozwinięte 2-3 talenty, dlatego też o niektórych z nas mówi się, że są “wybitnymi matematykami”, a o innych, że mają “ponadprzeciętne zdolności manualne”. Każdy jednak może świadomie rozwijać wszystkie 8 talentów, bo najważniejsze w rozwoju jest pozytywne nastawienie, prawdziwe pragnienie rozwoju i wytrwałość wynikająca z silnej motywacji wewnętrznej do rozwoju – mimo przeszkód i przeciwności. 

Jak będziemy realizować Projekt 8 Talentów ?

  • poprzez publikowanie tekstów na blogu oraz fb Fundacji na temat poszczególnych rodzajów talentów, traktujących o tym, jak je odkrywać i rozwijać, a także jak usuwać przeszkody w ich rozwoju;
  • poprzez organizację wydarzeń (warsztatów, konkursów, koncertów, gier i innych), które będą wspierały odkrywanie i rozwój każdego rodzaju talentu;
  • poprzez tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń odnoszących się do rozwoju każdego z talentów, byśmy mogli się wzajemnie inspirować i motywować, a także łączyć siły w przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz rozwoju talentów oraz by “talent” w postaci wiedzy na temat tego, jak coś robić albo czego nie robić, też został puszczony w obieg 🙂


Jak będzie wyglądał grafik Projektu 8 talentów?

Październik – talent językowy

Listopad – talent sportowy

Grudzień – talent interpersonalny

Styczeń – talent muzyczny

Luty – talent matematyczno-logiczny

Marzec – talent intrapersonalny

Kwiecień – talent wizualno-przestrzenny

Maj – talent przyrodniczy

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w naszym Projekcie i dokładania swojej “cegiełki” do naszego przedsięwzięcia. Jego owoce zależą od tego, jak wiele osób podzieli się swoim talentem w postaci: wiedzy, doświadczenia, obserwacji, motywacji 🙂

Z góry dziękujemy za każdy wkład i wierzymy, że każdy może zostać ubogacony przez udział w naszym projekcie.


Loading