Marzec miesiącem talentu intrapersonalnego!

2 mar 2022

Kontynuując Projekt 8 Talentów, w marcu chcemy przyjrzeć się talentowi intrapersonalnemu, czyli umiejętności uważnego przyglądania się sobie i otoczeniu, owocującej w silną motywację wewnętrzną do pracy nad sobą, tzw. mądrość życiową, a także budowanie trwałych relacji z innymi.


Jak rozpoznać, że ktoś ma ponadprzeciętny talent intrapersonalny?

Osoby wykazujące się ponadprzeciętnym talentem intrapersonalnym, są często uważnymi obserwatorami otoczenia. Jako małe dzieci potrafią zająć się sobą zamiast  nieustannie szukać towarzystwa. Z większą łatwością podejmują pracę nad sobą i konsekwentnie realizują podjęte postanowienia. Innym mogą się wydawać skryte, nieśmiałe, a w skrajnych przypadkach nietowarzyskie, ponieważ lubią samotność. Chętnie przelewają swoje myśli na papier, pisząc pamiętniki albo wiersze. Osoby obdarzone dodatkowo talentem muzycznym czy wizualno-przestrzennym, wyrażają siebie, swoje emocje czy przemyślenia w muzyce lub sztukach plastycznych.

Osoby o ponadprzeciętnie rozwiniętym talencie intrapersonalnym często określane są mianem „mądrych życiowo”, jako że ich naturalna skłonność do wyciągania wniosków ze świadomej obserwacji siebie i otoczenia pozwala im na budowanie prawdziwej, czy wręcz uniwersalnej i ponadczasowej mądrości. Mądrość tę należy przeciwstawić współczesnemu dążeniu do poszerzenia wiedzy i zbierania informacji, bez zastanawiania się nad tym, co się robi, czemu to służy, to jest bez rozumowej refleksji, pozwalającej na krytyczną ocenę tego, o czym się słyszy, co się widzi, czego się dowiaduje.

Osoby wykazujące się ponadprzeciętnym talentem intrapersonalnym podejmują pracę psychologów, psychoterapeutów, mediatorów, ale też filozofów, pisarzy, poetów, artystów plastyków czy muzyków. Talent ten przydaje się również bardzo rodzicom, wychowawcom oraz wszelkiej maści nauczycielom, a także liderom i osobom pełniącym funkcje kierownicze – ponieważ umiejętność zrozumienia siebie i drugiego człowieka sprzyja nawiązywaniu dobrych, trwałych relacji. Większość duchownych również odznacza się dobrze rozwiniętym talentem intrapersonalnym, którego wymaga prowadzenie rekolekcji, kierownictwo duchowe i inne posługi kapłanów.

Jak chcemy wspierać rozwój talentu intrapersonalnego w marcu?

Zapraszamy do udziału w:

  • warsztatach dla mam pt. „Cała jesteś piękna”, prowadzonych przez Emilię Cichecką, kolorystkę i stylistkę, współzałożycielkę sklepu Twe Sukienki, a także pomysłodawczynię projektu EZER Kobieta Tajemnica, 10 marca (czwartek) o godz. 10;
  • wykładzie on-line dr Marii Jankowskiej, psycholog, autorki rozdziału o inteligencji emocjonalnej w książce “Jakość życia – na co masz wpływ”, pt.: “Kryzysy rozwojowe”, 26 marca (sobota) o godz. 9:15;
  • wykładach dr Marii Pietrzak, współzałożycielki naszej Fundacji „Niezaspokojone potrzeby – źródło napięć, konfliktów, depresji” oraz „W poszukiwaniu pokoju serca. Dom, rodzina, praca, życie społeczne – jak to łączyć, by w pokoju serca realizować pełnię swojego powołania?”; prawdopodobne terminy to 24.03 i 31.03 (czwartki), godz. 8.15;
  • wykładzie on-line Kamili Szymańskiej, doradcy rodzinnego i certyfikowanego coacha pt. „Wpływ talentu intrapersonalnego na życie osobiste i zawodowe”, 21 marca (poniedziałek), o godz. 18:30;

Zachęcamy do:

  • przesyłania krótkich tekstów/ artykułów dotyczących odkrywania i rozwoju talentu intrapersonalnego;
  • rekomendowania książek, warsztatów i rekolekcji, które sprzyjają rozwojowi talentu intrapersonalnego.

Z góry dziękujemy za każdy wkład – materialny i modlitewny – w nasze marcowe dzieło odkrywania i rozwijania talentu intrapersonalnego.

Wielu z nas obawia się zaglądać do własnego wnętrza, szukać ciszy, w której można wiele usłyszeć o sobie, ale też o innych. To, co usłyszymy, może przerazić, bo na przykład uświadomimy sobie, że droga, którą podążamy nie jest nasza, ale tych, którzy starali się na nas wpływać – rodziców, dziadków, przełożonych, znajomych. Jednak poznawanie samego siebie pomaga odkrywać nasze powołanie, pracować nad sobą, a w konsekwencji także dochodzić do pełni życia. Warto stale rozwijać samoświadomość, by lepiej rozumieć siebie, ale też innych. Tylko wtedy będziemy w stanie zapobiegać mniejszym i większym konfliktom, a sprzyjać temu, co ludzi umacnia i jednoczy. Bez przyglądania się swojemu wnętrzu oraz podejmowania refleksji dochodzi do wielu nieszczęść – kryzysów, konfliktów, depresji… a także wojen. 

Życzymy Wszystkim owocnego czasu i otwartości na to, by dzielić się z innymi talentem intrapersonalnym oraz własnymi doświadczeniami w jego rozwijaniu u siebie i innych! 


Więcej o Projekcie 8 Talentów:

Loading