O rozwoju talentów – trochę teorii

13 lis 2019

Wielorakie inteligencje wg. H. Gardnera

Bardzo ważny wkład w rozwój wiedzy o talentach wniósł profesor Howard Gardner. Dokonał on klasyfikacji podstawowych rodzajów talentów, które nazwał inteligencjami. Według niego można rozróżnić następujące kategorie inteligencji:
językowa, matematyczno-logiczna, przyrodnicza, interpersonalna, intrapersonalna, muzyczna, ruchowa, wizualno – przestrzenna. 

Gardner twierdzi, że wszyscy mają podobny przeciętny poziom  inteligencji, natomiast różnie wypadamy w poszczególnych kategoriach. Dokonując nawet pobieżnej analizy naszego najbliższego otoczenia, okaże się, że każdy z nas ma jakiś obszar, a nawet 2-3 takie obszary, w których osiąga szczególne wyniki, radzi sobie lepiej niż w innych. Z identyfikacji takich obszarów, w których jesteśmy szczególnie obdarowani, powinien wypływać dalszy ich świadomy rozwój, a także praktyczne poszukiwanie możliwości praktycznego wykorzystania tych szczególnych umiejętności.

Jeśli zatem ktoś widzi, że ma szczególnie rozwiniętą inteligencję intrapersonalną, tzn. ma wysoką samoświadomość,
dobrze rozumie samego siebie i innych ludzi, to warto, żeby pomyślał o zawodzie psychologa, pedagoga, terapeuty.
Jeśli ktoś od dziecka chętnie zajmuje się zwierzętami, z zapałem organizuje wypady na łono natury i obserwuje otaczającą
go przyrodę, może myśleć o pracy weterynarza, biologa, zoologa etc. 

Jak inaczej wyglądałby świat, gdybyśmy lepiej przyjrzeli się temu, co robimy naprawdę dobrze, z wrodzonym zamiłowaniem
i w tym kierunku się dalej rozwijali. Kto jeszcze nie miał do czynienia z teorią prof. Gardnera, warto się z nią zapoznać.

Źródło: H.Gardner, Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Media Rodzina, 2005.

Loading