O FUNDACJI

Serce Matki to serce, które o wszystko się troszczy, które wszystko rejestruje, w którym jest pragnienie, by każdy, kto się w nim znajdzie, był zaopiekowany,
a przez to szczęśliwy. Jednocześnie w Sercu Matki jest świadomość, że drogą do szczęścia jest rozwój talentów, którymi każdy z nas jest obdarowany.
Talent to nie tylko zdolności artystyczne, wybitny umysł matematyczny czy sprawność językowa.
Talentem może być zamiłowanie do przyrody, staranność w sprzątaniu lub podejmowanie ze spokojem trudnych wyzwań.
Jeśli robimy to, do czego mamy umiejętności, co sprawia nam radość, stajemy na drodze do pełni życia.

A czym jest ta pełnia? Wykorzystaniem naszych talentów, robieniem tego, do czego zostaliśmy stworzeni najlepiej, jak potrafimy. W ten sposób osiągamy prawdziwe szczęście, ale też swoim działaniem ubogacamy innych ludzi i przyczyniamy się do ich rozwoju i szczęścia. Pełnia jednego, prowadzi do pełni drugiego…
i w ten sposób dopełnia się wszystko.

Do takiej pełni chcemy doprowadzić wszystkich, którzy zapukają do naszej Fundacji.

Cele Fundacji

Odkrywamy talenty

Chcemy pomóc ludziom (i małym i dużym) żyć pełnią życia przez odkrywanie i rozwój talentów.

Rozwijamy talenty

Pragniemy usuwać bariery stojące na przeszkodzie rozwijania talentów.

Pomnażamy talenty

Naszym zadaniem jest pomnażanie talentów
i zapobieganie ich marnowaniu.

CELE FUNDACJI SĄ REALIZOWANE POPRZEZ:

  • Stwarzanie przestrzeni do rozwoju talentów.
  • Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym wynikającym ze złego trybu życia – przede wszystkim depresji.
  • Podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej zasad zrównoważonego rozwoju.
  • Podejmowanie inicjatyw mających na celu łączenie ludzi przez organizację różnego rodzaju spotkań, programów partnerskich, współpracę na wielu płaszczyznach.
  • Organizację koncertów umożliwiających prezentację talentów. Koncerty podnoszą motywację do tego, by je rozwijać. To także bardzo dobry czas dla rodzin.
  • Łączenie ludzi, którzy mają potrzebę z tymi, którzy tę potrzebę mogą zaspokoić, dobrze wykorzystując posiadane zasoby.
  • Usuwanie barier w rozwoju talentów przez zaspokajanie potrzeb pierwotnych osób, które same z powodu różnych niesprawności i niedyspozycji nie mogą tych potrzeb zaspokoić, a także organizację warsztatów blisko osób, które ich potrzebują.

Fundatorki

Maria Pietrzak – fundatorka i prezes Fundacji

Szczęśliwa żona i mama czworga dzieci. Dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, organizatorka spotkań, warsztatów
i konferencji dla matek, głęboko przejęta przesłaniem przypowieści o talentach poczuła się powołana do pomocy innym w rozwoju ich potencjału, by więcej ludzi odkryło własną drogę i radowało się pełnią życia.

Marta Ząbkowska – fundatorka i wiceprezes Fundacji w latach 2019-2021

Szczęśliwa żona i mama czworga dzieci. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w zakresie grafiki projektowej, związana z fotografią i rysunkiem. Za słowami Psalmu 1 troszczy się o pomnażanie talentów własnych i innych ludzi tak, aby wydały owoc „w swoim czasie”.


Do pobrania: Statut Fundacji “W sercu Matki”

Loading