Mama z synem

O rozwoju talentów – oczami mamy

Ile dzieci, tyle talentów Zachwyca mnie obserwowanie rozwoju talentów naszych dzieci. Każde z nich jest inne, choć oczywiście część zdolności i zamiłowań wykazuje więcej niż jedno z nich. Im bardziej świadomie podchodzę do tematyki talentów, tym bardziej rozumiem, że nie ma jednej drogi rozwoju, nie ma jednego wzroca wybitnej jednostki.

Czytaj więcej
Talent

O rozwoju talentów – trochę teorii

Wielorakie inteligencje wg. H. Gardnera Bardzo ważny wkład w rozwój wiedzy o talentach wniósł profesor Howard Gardner. Dokonał on klasyfikacji podstawowych rodzajów talentów, które nazwał inteligencjami. Według niego można rozróżnić następujące kategorie inteligencji: językowa, matematyczno-logiczna, przyrodnicza, interpersonalna, intrapersonalna, muzyczna, ruchowa, wizualno – przestrzenna.  Gardner twierdzi, że wszyscy mają podobny przeciętny

Czytaj więcej